Nieuws

Kandidaat-raadslid D66 Leiden

Twee jaar geleden kwam ik vanuit het Hollandse platteland aan in Leiden. Om hier geschiedenis te studeren, met wat politicologie erbij. Actief in het studentenleven, maar ook productief in de studie. Daarnaast ben ik nu voor mijn tweede termijn verkozen als studentraadslid voor de faculteitsraad Geesteswetenschappen en neem ik vanaf februari 2014 zitting in de universiteitsraad. Hier heb ik veel geleerd over het kritisch beoordelen van beleid en daar de juiste vragen over te stellen. Maar ook waar mogelijk mee te denken, op zoek naar oplossingen.

 

Nu ik het afgelopen jaar steeds nauwer betrokken raakte bij de lokale D66-afdeling, viel het mij op dat voor een studentenpartij als D66 en voor een studentenstad als Leiden, de Leidse student zelf nog weinig zichtbaar is in de gemeenteraad. Dit zette mij aan om mij verkiesbaar te stellen voor D66 Leiden. Daar ik eerder het MBO en HBO heb doorlopen ben ik ook bekend met de wereld buiten het wetenschappelijk onderwijs. Voldoende huisvesting, bereikbaarheid naar de stad en het stimuleren van voldoende stageplaatsen zijn onderwerpen waar ik mij voor wil inzetten. En hoewel het niet nodig is om student te zijn om die belangen te behartigen, maakt het wel toegankelijker dat ik nog vol in het studentenleven sta. Waardoor ik weet wat er speelt onder de Leidse student.

 

Al sinds ik op de middelbare school mijn eerste lessen maatschappijleer kreeg is D66 mijn partij. Het is de partij die uit gaat van gelijke kansen, maar daarbij ook de ruimte biedt om op eigen kracht je leven te ontplooien. Een leven lang leren met gedegen onderwijs is daarin de sleutel van belang. Tijdens de verkiezingen van vorig jaar en de daaropvolgende wijkacties heb ik geprobeerd dat geluid op straat, in debatten en online te verkondigen. Nu wil ik de stap maken om ook in de gemeenteraad dit uit te dragen.

 

 

 

Stem een student in de Leidse gemeenteraad

Stem D66 Lijst 1, nr 18: Sander van Diepen

Op 19 maart

Speerpunten

Onderwijs

De belangrijkste post om als kennisstad in te blijven investeren op alle niveaus. Ik wil mij inzetten voor goede huisvesting, voldoende stageplaatsen en een nauwe samenwerking met de universiteit en onderwijsinstellingen.

Burgerparticipatie

Met de start van de participatiesamenleving liggen juist op gemeentelijk niveau kansen. Betrek de inwoners bij besluitvorming en biedt ruimte voor inspraak.

Goed bestuur

De belangrijkste taak voor een raadslid is het controleren van het college van B&W. Ik wil kritisch het beleid volgen maar ook actief meedenken.

Contact

Sander van Diepen

    Telefoon: 06 45 160 337
    Email: sjvandiepen@gmail.com

 

Contact formulier